P1130770

Att vara fodervärd
Jag sätter ibland ut en hund med bibehållen avelsrätt. Man kan ju inte behålla en hund i varje kull hemma. Jag använder SKK's avtal " Bibehållen avelsrätt" Jag har då rätt till 1 kull valpar och ägaren betalar halva priset.  Man kan även ha ett helt fodervärdsavtal. Reglerna är de samma för båda varianterna Jag har då rätt rätt till högst 2 valpkull/ar med minst en levande valp som uppnår 5 veckors ålder per kull.
Jag  handhar parning, valpning och uppfödning samt svarar för 
veterinärkostnader och övriga kostnader runt parning och valpning. Kostnader för övrig vård betalas av fodervärden.
Äganderätten och övriga rättigheter övergår till fodervärden när ovanstå-

ende villkor är uppfyllda, dock senast 5 år efter avtalets undertecknande
eller när tiken uppnått 7 års ålder.  Jag vill ha god kontakt med mina fodervärdar men lägger mig inte i allt de gör. Hunden är deras och de avgör själva vad som är rätt för dem och hunden . Jag önskar att hunden socialiseras och om man vill ställa ut är det bara roligt. Jag har enligt avtalet rätt att ställa ut hunden ett antal gånger för meritering. Är du intresserad att vara fodervärd här hos mig är det bara att höra av sig . Har du hund från mig sedan tidigare har du förtur för fodervärdskontrakt